Vintersorg – Till Fjälls


Artist: Vintersorg
Album: Till fjälls
Year: 1999

Lyrics:
Trädgränsens lövsal i brandgul skiftning flammar
(The leaf border of the tree line in fiery yellow shift flames)
Hösten uppvaknar att gälda livets lån
(Autumn awakens to apply for the loan of life)
Branternas sagosyn min törstiga själ nu ammar
(Brantern’s fairy tale view my thirsty soul is now breastfeeding)
Neröver ormlikt ringlar sig ån
(The snake-like river winds down below)

Tungt jag uppför sträva blint
(Heavy I up strive blindly)
I senskymningsblåsten
(In the late twilight wind)
Vid bergväggar mäktiga som en väldig katedral
(By rock walls mighty as a huge cathedral)
Nordstormens andedräkt återföder frosten
(Nordstormen’s breath regenerates the frost)
Der klipporna bildar den mörka tempelsal
(Where the rocks form the dark temple hall)

Till Fjälls, till fjälls där storm mig famnar
(To Fjälls, to fjälls where storm embraces me)
Till Fjälls, till fjälls vakad av ramnar
(To Fjälls, to fjälls guarded by frames)

Mot himlabrynet avtecknas fjällets brödrahöjder
(Towards the edge of the sky, the mountain heights of the mountain are marked)
Snösmyckade toppar likt tinnar och torn
(Snow-adorned tops like pinnacles and towers)
De ståtar upp mot skyn när drängsol lyser nöjder
(They stand up to the sky when the crowded sun shines with satisfaction)
I den stiglösa utmark ljuder fulländningens horn
(In the stepless outcrop sounds the horns of perfection)

Till Fjälls, till fjälls där storm mig famnar
(To Fjälls, to fjälls where storm embraces me)
Till Fjälls, till fjälls vakad av ramnar
(To Fjälls, to fjälls guarded by frames)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.